بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Hepatitis C virus in patients with squamous cell carcinoma of the head and neck in Iran: is there any relation?

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
European archives of oto-rhino-laryngology
  دوره  :سال  1390 :صفحه   (   ، )
 

Hepatitis C virus in patients with squamous cell carcinoma of the head and neck in Iran: is there any relation?

شهرزاد  شکوفي

 
 
عنوان مقاله: Hepatitis C virus in patients with squamous cell carcinoma of the head and neck in Iran: is there any relation?
نوع همکاری: نویسندهسوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت:
رشته تخصصی: پزشکي عمومي
دوره تحصیلی: اينترن
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Hepatitis C virus in patients with squamous cell carcinoma of the head and neck in Iran: is there any relation?90803

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?