بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Efficacy of high-energy collimator for sentinel node lymphoscintigraphy of early breast cancer patients

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Radiology and Oncology
  دوره  :سال  1390 :صفحه   (   75،80 )
 

Efficacy of high-energy collimator for sentinel node lymphoscintigraphy of early breast cancer patients

مريم  ناجي ميداني

 
 
عنوان مقاله: Efficacy of high-energy collimator for sentinel node lymphoscintigraphy of early breast cancer patients
نوع همکاری: نویسندهچهارم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: دانشکده پزشکي
رشته تخصصی: فيزيک پزشکي
دوره تحصیلی:
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Efficacy of high-energy collimator for sentinel node lymphoscintigraphy of early breast cancer patients90794

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?