بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

The Effect of Verjuice on Serum Lipid Levels in Mice Rendered Atherosclerosis

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Journal of Biologically Active Products from Nature
  دوره  :سال  1390 :صفحه   (   229،235 )
 

The Effect of Verjuice on Serum Lipid Levels in Mice Rendered Atherosclerosis

زکيه  کشاورزي

 
 
عنوان مقاله: The Effect of Verjuice on Serum Lipid Levels in Mice Rendered Atherosclerosis
نوع همکاری: نویسندهسوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ايندکس نشده
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس نشده
مرتبه علمی:
محل خدمت: دانشکده پزشکي
رشته تخصصی: فيزيولوژي
دوره تحصیلی: کارشناس ارشد
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : The Effect of Verjuice on Serum Lipid Levels in Mice Rendered Atherosclerosis90788

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?