بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Antinociceptive and Anti-inflammatory Effects of Pistacia vera LeafExtract in Mice

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Iranian Journal of Pharmaceutical Research
  دوره  :سال  1390 :صفحه   (   821،828 )
 

Antinociceptive and Anti-inflammatory Effects of Pistacia vera LeafExtract in Mice

عفت  بهروان

 
 
عنوان مقاله: Antinociceptive and Anti-inflammatory Effects of Pistacia vera LeafExtract in Mice
نوع همکاری: نویسندهدوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: دانشکده داروسازي
رشته تخصصی: سم شناسي
دوره تحصیلی: دکترا (Ph.D.)
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Antinociceptive and Anti-inflammatory Effects of Pistacia vera LeafExtract in Mice90777

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?