بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Histopathologic Relationship Between Ethmoid Sinus and Ipsilateral Middle Turbinate in Non-Polypose Chronic Sinusitis by FESS

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Indian journal of otolaryngology and head and neck surgery
  دوره  :سال  1390 :صفحه   (   ، )
 

Histopathologic Relationship Between Ethmoid Sinus and Ipsilateral Middle Turbinate in Non-Polypose Chronic Sinusitis by FESS

الهام  آذرنوش

 
 
عنوان مقاله: Histopathologic Relationship Between Ethmoid Sinus and Ipsilateral Middle Turbinate in Non-Polypose Chronic Sinusitis by FESS
نوع همکاری: نویسندهدوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ساير سايت‏هاي تخصصي
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: دانشکده پزشکي
رشته تخصصی: گوش و حلق وبيني
دوره تحصیلی: دستيار تخصصي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Histopathologic Relationship Between Ethmoid Sinus and Ipsilateral Middle Turbinate in Non-Polypose Chronic Sinusitis by FESS90765

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?