بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Pain reduction after initial archwire placement in orthodontic patients: A randomized clinical trial

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics
  دوره  :سال  1390 :صفحه   (   169،173 )
 

Pain reduction after initial archwire placement in orthodontic patients: A randomized clinical trial

ساناز  عليزاده

 
 
عنوان مقاله: Pain reduction after initial archwire placement in orthodontic patients: A randomized clinical trial
نوع همکاری: نویسندهسوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: دانشکده دندانپزشکي
رشته تخصصی: دندانپزشکي
دوره تحصیلی: دکتراي حرفه اي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Pain reduction after initial archwire placement in orthodontic patients: A randomized clinical trial90737

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?