بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

The causes for lack of interest to blood donation in eligible individuals, Mashhad, Northeastern Iran

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Iranian Red Crescent Medical Journal
  دوره  :سال  1390 :صفحه   (   37،40 )
 

The causes for lack of interest to blood donation in eligible individuals, Mashhad, Northeastern Iran

محمداسماعيل  خيامي

 
 
عنوان مقاله: The causes for lack of interest to blood donation in eligible individuals, Mashhad, Northeastern Iran
نوع همکاری: نویسندهششم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: short(brief)report / short(brief)commiunication
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت:
رشته تخصصی: پزشکي عمومي
دوره تحصیلی: دکتراي حرفه اي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : The causes for lack of interest to blood donation in eligible individuals, Mashhad, Northeastern Iran90733

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?