بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Anti-Heat Shock Protein 27 Titers and Oxidative Stress Levels are Elevated in Patients With Valvular Heart Disease

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Angiology
  دوره  :سال  1390 :صفحه   (   608،616 )
 

Anti-Heat Shock Protein 27 Titers and Oxidative Stress Levels are Elevated in Patients With Valvular Heart Disease

فاطمه  مودي

 
 
عنوان مقاله: Anti-Heat Shock Protein 27 Titers and Oxidative Stress Levels are Elevated in Patients With Valvular Heart Disease
نوع همکاری: نویسندهسوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت:
رشته تخصصی: قلب و عروق
دوره تحصیلی: پزشک متخصص
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Anti-Heat Shock Protein 27 Titers and Oxidative Stress Levels are Elevated in Patients With Valvular Heart Disease90724

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?