بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Inherited factor V deficient neonate with galactosaemia

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Clinical biochemistry
  دوره  :سال  1390 :صفحه   (   356،358 )
 

Inherited factor V deficient neonate with galactosaemia

مسعود  شاهروديان

 
 
عنوان مقاله: Inherited factor V deficient neonate with galactosaemia
نوع همکاری: نویسندهسوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: گزارش مورد-case report
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: کلينيک سرور
رشته تخصصی: علوم آزمايشگاهي
دوره تحصیلی: دکترا (Ph.D.)
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Inherited factor V deficient neonate with galactosaemia90714

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?