بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Feselol Enhances the Cytotoxicity and DNA Damage Induced by Cisplatin in 5637 Cells

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Zeitchrift for Natureforschung C
  دوره  :سال  1390 :صفحه   (   555،561 )
 

Feselol Enhances the Cytotoxicity and DNA Damage Induced by Cisplatin in 5637 Cells

فاطمه  بهنام رسولي

 
 
عنوان مقاله: Feselol Enhances the Cytotoxicity and DNA Damage Induced by Cisplatin in 5637 Cells
نوع همکاری: نویسندهششم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت:
رشته تخصصی: فيزيولوژي
دوره تحصیلی: کارشناس ارشد
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Feselol Enhances the Cytotoxicity and DNA Damage Induced by Cisplatin in 5637 Cells90708

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?