بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Molecular modeling and protection against pentylenetetrazole-induced seizure of new 1,4-dihydropyridines containing 5(4)-imidazolyl substituent

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Medicinal Chemistry Research
  دوره  :سال  1390 :صفحه   (   ، )
 

Molecular modeling and protection against pentylenetetrazole-induced seizure of new 1,4-dihydropyridines containing 5(4)-imidazolyl substituent

مريم  ايمان

 
 
عنوان مقاله: Molecular modeling and protection against pentylenetetrazole-induced seizure of new 1,4-dihydropyridines containing 5(4)-imidazolyl substituent
نوع همکاری: نویسندهسوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: دانشکده داروسازي
رشته تخصصی: فارماسيوتيکس
دوره تحصیلی: دستيار تخصصي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Molecular modeling and protection against pentylenetetrazole-induced seizure of new 1,4-dihydropyridines containing 5(4)-imidazolyl substituent90633

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?