بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

High frequency of microsatellite instability in sporadic colorectal cancer patients in Iran

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Genetics and Molecular Research
  دوره  :سال  1390 :صفحه   (   3520،3529 )
 

High frequency of microsatellite instability in sporadic colorectal cancer patients in Iran

محمدعلي  رئيس الساداتي

 
 
عنوان مقاله: High frequency of microsatellite instability in sporadic colorectal cancer patients in Iran
نوع همکاری: نویسندههشتم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: استاديار
محل خدمت: دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد
رشته تخصصی: جراحي اطفال
دوره تحصیلی: فلوشيپ
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : High frequency of microsatellite instability in sporadic colorectal cancer patients in Iran90618

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?