بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

The Efficacy of Er,Cr:YSGG Laser in Reconditioning of Metallic Orthodontic Brackets

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Photomed Laser Surg
  دوره  :سال  1390 :صفحه   (   41،46 )
 

The Efficacy of Er,Cr:YSGG Laser in Reconditioning of Metallic Orthodontic Brackets

رضا  فکرآزاد

 
 
عنوان مقاله: The Efficacy of Er,Cr:YSGG Laser in Reconditioning of Metallic Orthodontic Brackets
نوع همکاری: نویسندهسوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: استاديار
محل خدمت:
رشته تخصصی: پريودانتيکس
دوره تحصیلی: پزشک متخصص
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : The Efficacy of Er,Cr:YSGG Laser in Reconditioning of Metallic Orthodontic Brackets90589

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?