بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Prevalence of oral mucosal lesions in institutionalized elderly people in Mashhad, Northeast Iran

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Gerodontology
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   930،934 )
 

Prevalence of oral mucosal lesions in institutionalized elderly people in Mashhad, Northeast Iran

عبدا...  اسفندياري مهني

 
 
عنوان مقاله: Prevalence of oral mucosal lesions in institutionalized elderly people in Mashhad, Northeast Iran
نوع همکاری: نویسندهششم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت:
رشته تخصصی: دندانپزشکي
دوره تحصیلی: دکتراي حرفه اي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Prevalence of oral mucosal lesions in institutionalized elderly people in Mashhad, Northeast Iran91208

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?