بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Bronchodilatory effect of Carum copticum in airways of asthmatic patients

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Therapie
  دوره  :سال  1386 :صفحه   (   23،29 )
 

Bronchodilatory effect of Carum copticum in airways of asthmatic patients

؟  عليزاده

 
 
عنوان مقاله: Bronchodilatory effect of Carum copticum in airways of asthmatic patients
نوع همکاری: نویسندهدوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد
رشته تخصصی: مامايي
دوره تحصیلی: کارشناسي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Bronchodilatory effect of Carum copticum in airways of asthmatic patients86638

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?