بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Application of a Color Scanner for60Co High Dose Rate Brachytherapy Dosimetrywith EBT Radiochromic Film

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   ، )
 

Application of a Color Scanner for60Co High Dose Rate Brachytherapy Dosimetrywith EBT Radiochromic Film

علي اصغر  مولوي

 
 
عنوان مقاله: Application of a Color Scanner for60Co High Dose Rate Brachytherapy Dosimetrywith EBT Radiochromic Film
نوع همکاری: نویسندهسوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: scopus
نوع مقاله:
نوع نشريه:
مرتبه علمی: دانشيار
محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکي سبزوار
رشته تخصصی: فيزيک
دوره تحصیلی: دکترا (Ph.D.)
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Application of a Color Scanner for60Co High Dose Rate Brachytherapy Dosimetrywith EBT Radiochromic Film91590

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?