بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Development and Validation of HPLC Method for Determination of Crocetin, a constituent of Saffron, in Human Serum Samples

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Iranian Journal of Basic Medical Sciences
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   47،55 )
 

Development and Validation of HPLC Method for Determination of Crocetin, a constituent of Saffron, in Human Serum Samples

سارا  عامل فرزاد

 
 
عنوان مقاله: Development and Validation of HPLC Method for Determination of Crocetin, a constituent of Saffron, in Human Serum Samples
نوع همکاری: نویسندهپنجم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت:
رشته تخصصی: داروسازي
دوره تحصیلی: دکترا (Ph.D.)
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Development and Validation of HPLC Method for Determination of Crocetin, a constituent of Saffron, in Human Serum Samples91579

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?