بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Synthesis and docking studies of new 1,4-dihydropyridines containing 4-(5)-Chloro-2-ethyl-5-(4)-imidazolyl substituent as novel calcium channel agonist

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Archives of Pharmacal Research
  دوره  :سال  2009 :صفحه   (   481،487 )
 

Synthesis and docking studies of new 1,4-dihydropyridines containing 4-(5)-Chloro-2-ethyl-5-(4)-imidazolyl substituent as novel calcium channel agonist

مريم  ايمان

 
 
عنوان مقاله: Synthesis and docking studies of new 1,4-dihydropyridines containing 4-(5)-Chloro-2-ethyl-5-(4)-imidazolyl substituent as novel calcium channel agonist
نوع همکاری: نویسندهسوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: PubMed / Medline
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: دانشکده داروسازي
رشته تخصصی: فارماسيوتيکس
دوره تحصیلی: دستيار تخصصي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Synthesis and docking studies of new 1,4-dihydropyridines containing 4-(5)-Chloro-2-ethyl-5-(4)-imidazolyl substituent as novel calcium channel agonist88792

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?