بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

The prevalence of amblyopia and strabismus among schoolchildren in Northeastern Iran, 2011

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Iranian Journal of Ophthalmology
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   3،10 )
 

The prevalence of amblyopia and strabismus among schoolchildren in Northeastern Iran, 2011

سيدحسن  هاشمي

 
 
عنوان مقاله: The prevalence of amblyopia and strabismus among schoolchildren in Northeastern Iran, 2011
نوع همکاری: نویسندهدوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: دانشيار
محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکي تهران
رشته تخصصی: چشم پزشکي
دوره تحصیلی: پزشک فوق تخصص
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : The prevalence of amblyopia and strabismus among schoolchildren in Northeastern Iran, 201191573

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?