بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Expression of Rhesus Blood Group Antigens in HTLV-I Infection in Northeast Iran

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Clin. Lab
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   1323،1327 )
 

Expression of Rhesus Blood Group Antigens in HTLV-I Infection in Northeast Iran

فرحناز  تهرانيان

 
 
عنوان مقاله: Expression of Rhesus Blood Group Antigens in HTLV-I Infection in Northeast Iran
نوع همکاری: نویسندهششم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: PubMed / Medline
نوع مقاله: short(brief)report / short(brief)commiunication
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت:
رشته تخصصی: پزشکي عمومي
دوره تحصیلی: دکتراي حرفه اي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Expression of Rhesus Blood Group Antigens in HTLV-I Infection in Northeast Iran91571

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?