بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Evaluation of leishmaicidal effect of Perovskia abrotanoides Karel. root extract by in vitro leishmanicidal assay using promastigotes of

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Pharmacologyonline
  دوره  :سال  1386 :صفحه   (   299،303 )
 

Evaluation of leishmaicidal effect of Perovskia abrotanoides Karel. root extract by in vitro leishmanicidal assay using promastigotes of

افشين  سميعي

 
 
عنوان مقاله: Evaluation of leishmaicidal effect of Perovskia abrotanoides Karel. root extract by in vitro leishmanicidal assay using promastigotes of
نوع همکاری: نویسندهسوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: scopus
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: پژوهشکده بوعلي
رشته تخصصی: ايمني شناسي
دوره تحصیلی: کارشناس ارشد
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Evaluation of leishmaicidal effect of Perovskia abrotanoides Karel. root extract by in vitro leishmanicidal assay using promastigotes of86056

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?