بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Ideopathic scrotal calcinosis (ISC): Etiology and treatment

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
UroToday International Journal
  دوره  :سال  1388 :صفحه   (   ، )
 

Ideopathic scrotal calcinosis (ISC): Etiology and treatment

محمود  مولايي

 
 
عنوان مقاله: Ideopathic scrotal calcinosis (ISC): Etiology and treatment
نوع همکاری: نویسندهدوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: scopus
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت:
رشته تخصصی: اورولوژي
دوره تحصیلی: دستيار تخصصي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Ideopathic scrotal calcinosis (ISC): Etiology and treatment88778

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?